Lektorzy

Lektorzy LANGUAGE PARTNER to starannie dobrani specjaliści, często z wieloletnim doświadczeniem. Stosują oni efektywne i sprawdzone metody nauczania oraz potrafią zapewnić przyjazną i bezstresową atmosferę. Uważamy, że lektor języka obcego musi umieć przekazywać innym swoją wiedzę, ale i dzielić się pasją do języka i kultury oraz zwyczajów danego kraju/ regionu. Dzięki temu uczeń ma większą motywację i chęć do nauki, a to przekłada się na jej efekty.

W przypadku kursów specjalistycznych, oprócz kwalifikacji kierunkowych nauczycielskich, lektorzy dodatkowo posiadają potwierdzenie ukończenia studiów podyplomowych z zakresu np.: finansów, ekonomii, prawa, IT oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń firmowych, realizacji tłumaczeń i kursów autorskich.

Kwalifikacje lektorów są na bieżąco sprawdzane i oceniane przez naszych metodyków, a także podnoszone poprzez udział w licznych szkoleniach, konferencjach i warsztatach metodycznych.